Tineke Rensen

Maximum Business Growth for Women

Groot deel van de vrouwelijke ondernemers maakt geen begroting

Wat vrouwen van mannen kunnen leren.

Zestig procent van de vrouwelijke ondernemers maakt geen financiële begroting. En zesenzestig procent stelt geen jaardoelen op. Auteur en business accelerator, Tineke Rensen deed onderzoek bij 350 vrouwelijke ondernemers en dit waren enkele van de feiten die aan het licht kwamen. Vrouwelijke ondernemers starten tegenwoordig vaker een eigen bedrijf dan enkele jaren geleden. *1 “Helaas leveren hun bedrijven, gemiddeld genomen, te weinig waarde, (vanuit financieel oogpunt) omdat ze te klein blijven”, aldus Rensen.


Rensen deed haar ondernemers ervaring op tussen de mannelijke ondernemers en zag dat deze de zaken heel anders aanpakten dan vrouwen. De ondernemers-skills die voor haar normaal waren en die ze niet terug zag bij veel vrouwelijke ondernemers, komen aan bod in haar boek “Maximum Business Growth for Women”. Het boek is allround, geeft tips, tricks, voorbeelden en anekdotes uit Rensen ‘s eigen 28-jarige ondernemers carrière.


Zij had een jongen moeten zijn

Rensen had, volgens vader, bij de geboorte een jongen moeten zijn. Zij klom in bomen, speelde met jongens en had niet veel op met het meidengedoe. Zij koos voor een mannensport, (wildwater kayakken). Hiermee werd ze Nederlands kampioen. Vanuit deze sport ontwikkelde ze haar eerste bedrijf, Umyak Buitensport, een outdoor en survival bedrijf. “Een echte mannenbranche”, aldus Rensen. Vijf jaar geleden realiseerde Rensen zich dat vrouwen andere vaardigheden inzetten tijdens het ondernemen. Zoals; hun gevoel volgen, grondig werk leveren, iedereen erbij betrekken, geen groot risico lopen en veel waarde toevoegen. “Zaken die zeer belangrijk zijn voor het welbevinden van werknemers en klanten”. “Het is daarom jammer dat hun bedrijven vaak zo klein blijven” vindt Rensen. Rensen stelde zichzelf de vraag, “wat als ik deze vrouwen ga leren wat ik van de mannen leerde?”


“Een procent van de grote zakendeals wereldwijd gaan naar vrouwelijke ondernemers”


Er zijn stimulerings programma’s voor vrouwen in de politiek, voor corporate bedrijven en er is niks voor onderneemsters. Rensen besloot om deze handschoen op te pakken. Daarom schreef zij het internationale boek “Maximum Business Growth for Women”. 8 Secrets from a National Champion to Accelerate Your Business. Het boek is in November gelanceerd in Groot Brittannië


Als basis gebruikt zij de onderzoeksresultaten. Deze heeft zij in 8 thema’s verdeeld. Deze thema’s zijn terug te vinden in “The Blueprint for a Succesful Business Makeover” een business model, ontworpen door Rensen zelf, wat tevens de basis vormt voor het boek.


“Als vrouwen meer focus aanbrengen, systemen opzetten, meer financieel inzicht krijgen, planmatiger te werk gaan en dat doen vanuit hun eigen vrouwelijke ondernemerschap, dan accelereren hun bedrijven snel en kunnen vrouwen meer impact maken in de wereld”. Aldus Rensen. Want “bijna zeventig procent van het inkomen van een vrouw investeert zij weer terug in haar eigen omgeving”.“The Blueprint for a Successful Business Makeover”.


The 8 steps from the blueprint are area’s where every business owner can create big changes with massive results.


Tineke wrote a book about the Blueprint where she explains in detail what business owners can change to grow their business.


"Geef je concurrenten het nakijken"


Tineke Rensen

Biografie

When Tineke was born she was supposed to be a boy, (according to her father). She must have felt this somehow because she loved playing with boys when she was little. She entered a male-dominated sport (whitewater kayaking) and she started a business in the outdoor and survival industry. After 22 years, she sold this business in this male-dominated niche.

She had no idea that women did business in a totally different way. Most of the female business she knew of were not thriving. Comparing this with her experience in the men’s world, she could immediately see why this is the case.


Women have a perfect product or service, and they have the right people to work with and treat them and their customers very well, but the business is usually financially not as healthy as it can be.

What if women would adopt some of the male skills but do this in their own female manner

Tineke thought?


She started a survey about female entrepreneurship her own country, the Netherlands. She wanted to know what was specific about the way they do business and what is different about business and men. She wrote a report about this study and published it.

Wil je dit boek winnen?
Beantwoord dan de vraag op onze blog.