Nienke van Bezooijen

Sprekend leiderschap

J.F Kennedy zei ooit: “De enige reden om een speech te geven is om de wereld te veranderen.” Voor veel sprekers en lezingen geldt dat het anders kan. Weg met die powerpointslides, dat spreekgestoelte en die opsommende lijstjes. Dit boek geeft inzicht hoe je je verhaal vertelt en hoe het anders kan.

Pieter Hemels - Hemels van der Hart, spreker, initiator en inspirator #hetkananders


Mijn complimenten voor de opbouw van het boek: het leest als een soort

superinterview met 20 sprekers waarin iedereen, in wisselende samenstellingen per thema of vraag aan het woord komt, om telkens te besluiten met jullie overwegingen en expert inzicht. Het leest verrassend snel en soepel, hetgeen betekent, dat je als lezer in de tekst, de persoon van en de mens achter de sprekers en hun interessante ervaringen, wordt gezogen. Met een beetje fantasie zie je ze staan op het podium of te midden van hun groepje van 10 toehoorders.

Harry Webers - Voorzitter S.E.R. Overijssel, De nieuwe Hanze, TEDx Spreker

Spreken voor groepen voor leiders die vooruit willen, is er maar één mogelijkheid over om te inspireren en vooruitgang te creëren die beklijft: het nieuwe spreken.Het nieuwe spreken is volledig zichtbaar staan voor het publiek, authentiek, betrokken, dienend. Voorbij is het ‘praatje houden met een briefje’. Dat kan écht niet meer, nergens. In het verleden behaalde resultaten…. hebben geen toekomst meer. ‘Thought-leaders’ en change-makers’ weten dit al langer. Toch is de kennis hoe het nieuwe spreken werkt, slechts mondjesmaat bekend bij de leiders in Nederland. Met dit boek van Presentation Masters Nienke van Bezooijen en Lars Ros, leert Nederland ‘het nieuwe spreken’ kennen aan de hand van 20 verweven interviews met sprekende leiders in Nederland.

“Iedereen leert praten en spreken is een vak”


Nienke van Bezooijen

Biografie

“Iedereen leert praten en spreken is een vak”, is een gevleugelde uitspraak van Nienke van Bezooijen. Nienke gaf enkele jaren les op de Professional Speakers Academy in Londen. Zij werkte al met meer dan 100 sprekers als TEDx-coach wereldwijd en mag zich inmiddels specialist op dit vlak noemen. Dit sluit aan bij haar doel: ervoor zorgen dat mensen die een verschil kunnen maken in de wereld, hun boodschap krachtig neerzetten én dit goed presenteren.

Nienke werkt partij overstijgend als spindokter en zij ondersteunt leiders, bestuurders, diplomaten en het lectoraat, door het verschil te maken met het feminiene ‘inspireren’ en het masculiene ‘overtuigen’ achter zich te laten. Naast haar werk als mentor voor sprekers is zij nauw betrokken bij The Global Institute For Extraordinary Women (GIFEW) waar zij o.a. online conferenties leidt en begeleidt.

Wil je dit boek winnen?
Beantwoord dan de vraag op onze blog.