Ellen Leenhouts

'Businessplan op 1 A4'

De betrokkenheid van je medewerkers is één van de belangrijkste facetten van je bedrijfsvoering en die betrokkenheid moet je koesteren, stimuleren en vergroten. De mate van engagement bepaalt namelijk het succes van je organisatie. Daarvoor is het belangrijk dat doelen voor iedereen helder, bekend en ambitieus zijn. Wij doen dit via de OGSM-methodiek


(Objectives/Goals/Strategie/Measurements) die Business Openers bij ons geïntroduceerd heeft. Met deze methodiek hebben we ons businessplan (2013 met het oog op 2016) op één A4 gemaakt. Hieruit stellen we met een deel van de organisatie een ‘prioriteiten top 7’ op die weer doorgegeven wordt aan de rest van de medewerkers. Daarnaast worden de vorderingen bij het halen van de doelen en prioriteiten maandelijks met het hele bedrijf besproken. Zo weet elke medewerker wat zijn of haar bijdrage voor effect heeft op het hele bedrijf.


Waar in 2011 bleek dat 42% van onze medewerkers fully engaged was en 36% nearly engaged bleek eind 2012 dat 73% fully engaged en 18% nearly engaged is (totaal 91%). Als je weet dat boven de 60% engagement van de medewerkers, de “klantenverwondering” voelbaar en zichtbaar wordt, levert dit een mooi toekomstperspectief voor onze organisatie op. Bovendien (of daardoor) zijn alle doelstellingen voor 2012 gehaald. 2012 is voor Blauwhoed dan ook het beste jaar in de afgelopen 5 jaar! Het gebruik van de OGSM methodiek zoals deze in dit boekje beschreven staat heeft hier significant aan bijgedragen!

Phillip Smits, CEO bij Blauwhoed

Iedereen heeft plannen. Zakelijk en privé. Maar we realiseren onze plannen vaker niet dan wel. Dat komt omdat veel plannen gewoonweg niet goed of concreet genoeg zijn en/of te weinig draagvlak hebben Met dit boek leer je hoe je een (business)plan maakt dat wél werkt. De methodiek heet OGSM: Objective, Goals, Strategies, Measures. Het is een plan op 1 A4 (ja, je leest het goed: één A viertje) dat leidt van visie naar actie. Het verbindt ambitieuze doelstellingen aan concrete activiteiten. De methodiek is wereldwijd bewezen effectief. Vele organisaties werken er al jarenlang mee, zoals de NASA, Procter & Gamble en Coca-Cola. Aan de slag dus als je nog succesvoller wilt zijn!

Biografie

Marc van Eck & Ellen Leenhouts zijn partner bij strategisch marketingadviesbureau Business Openers. Zij kennen elkaar van Procter & Gamble, waar zij de OGSM-methodiek geleerd hebben. In hun adviespraktijk hebben zij de afgelopen jaren veel van hun klanten met OGSM verder geholpen. Zij geven er ook lezingen en trainingen over.

Wil je dit boek winnen?
Beantwoord dan de vraag op onze blog.