Andrea B. Maier

'Eeuwig houdbaar'

Happy Honderd

Een van de geheimen van een lang en gezond leven: geniet. Dat zegt internist en hoogleraar Andrea Maier. "Uit een studie onder de 100-plussers blijkt dat zij vaak een rijk sociaal leven hebben: ze hebben langdurige relaties, waarin ze inversteren. Ze hebben iets om 's ochtends voor op te staan."


Op naar de 120!

Hoe kunnen we onze levensduur verlengen zonder ziek te worden? Prof. Dr. Dr. Andrea Maier weet het antwoord. In haar boek wijst ze de weg in de wetenschappelijke ontwikkelingen op dit gebied. Ook maakt ze duidelijk wat we zélf moeten doen om straks 120 te worden, of nog ouder. Minder eten bijvoorbeeld. Maier: "We zijn te dik en dat leidt tot ouderdomsziektes zoals diabetes." Maiers tip: "Neem een klein bord. Dan eet je 20% minder met het zelfde verzadigingsgevoel."

'Mens,

Durf (lang) te leven'


'Eeuwig houdbaar' is zo'n boek waarmee je tijd kunt beparen en uiteindelijk winnen. Het is een autobiografisch verslag van de persoonlijke queeste van internist en hoogleraar Andrea Maier naar het mysterie van veroudering. Zo kan de lezer voor een paar tientjes deelgenoot worden van de kennis die in dertig jaar is verzameld door een bevlogen wetenschapper over een thema dat ons allemaal raakt: veroudering. Maier begint bij de Griekse filisoof Cicero, die in zijn beroemde verhandeling 'Senectute' ('Over de ouderdom') al ruim voor onze jaartelling wees op het belang van lichaamsbeweging en sociale betrokkenheid voor ouderen, iets waar Maier haar petiënten ook vandaag de dag nog oo moet wijzen. Maier onderscheidt twee soorten gezondheiszorg: preventieve zorg en reactieve zorg. In het eerste geval proberen we ziekte te voorkomen, in het tweede repareren we kapotte onderdelen achteraf. En dat is een doemscenario, wat haar betreft, waarbij luiheid het wint van de dicipline en de wil om er een gezonde levensstijl op na te houden. Reactieve zorg is kostbaar en maakt ons bovendien afhankelijk van een peperdure industrie. Aan preventieve zorg kleeft dan weer een mentaal aspect, omdat het effect van een gezonde levensstijl soms pas na decenia zichtbaar wordt. Zo worden rokers meestal pas na jaren geconfronteerd met de gevolgen van hun schadeljke gedrag.


De boodschap van 'Eeuwig houdbaar' is echter positief. Maier is ervan overtuigd dat de wetenschap het mysterie van het verouderingsproces gaat ontrafelen en dat we in de toekomst veel hogere leeftijden zullen bereiken dan we nu voor mogelijk houden. Biogerontologen zijn op zoek naar middelen die veroudering tot staan kunnen brengen of zelfs kunnen terugdraaien en Maier acht het scenario dat dit gaat lukken realistisch.


In hoofdstuk negen komt Maier to the point: ze is een fan van spieren, die ze beschouwt als het meest fascinerende orgaan in ons lichaam. Van al onze organen zijn spieren het best te beïnvloeden in hun herstelvermogen, iets wat wij bijvoorbeeld met een slecht functionerende lever of nier niet mogelijk is. Spieren vormen bovendien een belangrijk onderdeel van de stofwisseling. Om onze spieren in een optimale conditie te houden, moeten we ervoor zorgen dat ze de juiste brandstof krijgen, zoals proteïnen. Ook het brein moet actief blijven, een goed sociaal leven is daarvoor onontbeerlijk. 'Eeuwig houdbaar' is een aanrader voor wie lang en gelukkig meewil.

Biografie

Andrea Britta Maier (Aurich, Duitsland, 19 april1978) is verouderingsonderzoeker en hoogleraar Gerontologie aan de Vrije Universiteit in Amsterdam en hoogleraar Interne geneeskunde-Geriatrie aan de University of Melbourne in Melbourne, Australië. Zij is tevens hoofd van de Divisie Interne Geneeskunde, Longgeneeskunde, Geriatrie en Langdurige Zorg van het Royal Melbourne Hospitalin Melbourne, Australië.


Maier is een dochter van een Oost-Duitse vader en een West-Duitse moeder die elkaar ontmoetten in Sleeswijk-Holstein. Ze studeerde geneeskunde aan de Martin-Luther-Universität Halle-Wittenbergen Universiteit van Lübeck. Tijdens haar studie begon zij haar onderzoek naar veroudering. Zij specialiseerde in de interne geneeskunde aan het Leids Universitair Medisch Centrum, Nederland en koos vervolgens de subspecialisatie Ouderengeneeskunde. Na haar studie en een summa cum laude promotie in 2008 aan de Rijksuniversiteit Leiden werd Maier in 2012 hoofd van de sectie ouderengeneeskunde en gerontologie aan het VU Medisch Centrum. Op 33-jarige leeftijd werd zij benoemd tot hoogleraar Interne geneeskunde, in het bijzonder Gerontologie. Hiermee werd zij de jongste hoogleraar in de interne geneeskunde ooit in Nederland.

Wil je dit boek winnen?
Beantwoord dan de vraag op onze blog.